*Gazeta Częstochowska* 1966 (POL)
#2 * sędzia/judge: Saturnin Limbach * werdykt/award: sierpień/august 1968
27 autorów/authors 13 państw/countries 32 kompozycji/compositions 15 wyróżniono/awarded

#2                                   (6+10)Nr. 040
Jakobus Haring, Holandia   1. wyr. honorowe
*Gazeta Częstochowska*, 1966, Nr. 605

Złuda:   1.Wf6? gr. 2.Hg4#
a):       1. ...He6!
Złuda:   1.Wgc6? gr. 2.Hg4#
a):       1. ...e3!

Rozw:   1.Wd6! gr. 2.Hg4#
a):        1... f5 2.Hg6#
b):        1.... e3 2.Gf6#
c):        1.... Gg5 2.H:f7#

Wybór pierwszego posunięcia.     werdykt/award